Obuka

car2

Obuka za kategorije

 

Kategorija A

Motocikl sa ili bez bočne prikolice čija zapremina prelazi 125 cm3, a snaga 11 kw. Uslov: 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E

Kategorija B

Motorna vozila, osim vozila kategorije A, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t i koji nemaju više od 8 sjedišta ne računajući sjedište vozača. Uslov: 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E

Kategorija C1

Motorno vozilo za prijevoz tereta, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3,5 t, a manja od 7,5 t dopuštene mase. Uslov: 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E

Kategorija C

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7,5 t. Uslov: Kategorije C i CE, uz uslov da je lice upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 i C1E najmanje jednu godinu

Kategorija CE

Skupovi vozila od vučnog C kategorije i priključnog B, više od 750 kg. Uslov: Kategorije C i CE, uz uslov da je lice upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu

Kategorija D

Motorna vozila za prijevoz osoba, koja, osim sjedišta za vozača, imaju više od 8 sjedišta.  Uslov: 2 godine posjedovanje vozačke dozvole.

Kategorija DE

Ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u motorna vozila D kategorije i priključna vozila s više od 750 kg dopuštene mase.