Obuka

car2

Obuka za kategorije

 

Kategorija AM

U kategoriju AM ubrajaju se mopedi i motokultivatori čija zapremina motora ne prelazi 49 cm³

Kategorija A

U kategoriju A ubrajaju se motocikli sa bočnom prikolicom ili bez nje, čija zapremina motora ne prelazi 125 cm³, a snaga prelazi 11 kW. Uslov: 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E

Kategorija B

U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila, osim vozila kategorije A, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 KG i koja nemaju više od osam sjedišta ne računajući sjedište za vozača. Uslov: 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E

Kategorija C1

U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 KG,a manja od 7.500KG. Uslov: 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E

Kategorija C

U kategoriju C ubrajaju se vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500KG. Uslov: Kategorije C i CE, uz uslov da je lice upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 i C1E najmanje jednu godinu

Kategorija CE

U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu/dopuštenu masu veću od 750kg. Uslov: Kategorije C i CE, uz uslov da je lice upravljalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu