„Centar za promociju bezbijednosti saobraćaja" Brčko distrikta BiH smatra da nacrt Odluke o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata, koje je predložila Asocijacija autoškola u Bosni i Hercegovini nema nikakve veze sa bezbijednošću saobraćaja te da je isti apsolutno neprihvatljiv u Bosni i Hercegovini.
Naime, drakonskim
Read more